ładowanie...

Jazda po alkoholu to poważny błąd

Jednak nawet wtedy możesz liczyć na pomoc
Skontaktuj się: tel. 795 474 234

Zostałeś zatrzymany za jazdę po alkoholu? Na pewno zadajesz sobie pytanie „Co dalej?”. Czy skontaktowałeś się już z adwokatem?

Jeśli zostałeś zatrzymany przez Policję podczas prowadzenia pojazdu i w wyniku przeprowadzonego badania alkomatem stwierdzono u Ciebie stan po użyciu alkoholu albo stan pod wpływem alkoholu, powinieneś rozważyć kontakt z adwokatem. W sprawach takich jak jazda po alkoholu kluczowe jest już samo zatrzymanie przez Policję i czynności związane z przeprowadzaniem badania alkomatem. Oprócz samej czynności badania alkomatem, funkcjonariusze Policji dokonują rozpytania Cię na okoliczności związane z prowadzeniem pojazdu po alkoholu oraz rodzaju i ilości spożytego przez Ciebie alkoholu. Dodatkowo przy takiej okazji Policja ma obowiązek sporządzić dokument pt. „Protokół badania stanu trzeźwości analizatorem wydechu”, w którym wpisuje się datę i dokładną godzinę przeprowadzonych badań, uzyskane wyniki, a także informacje, które podałeś Policji na temat rodzaju, ilości i czasu spożywania alkoholu oraz na temat Twojego wzrostu i masy ciała. Dokument ten powinien być podpisany przez Ciebie. Informacje, które na tym etapie podasz Policji, mają istotne znaczenie dla sposobu prowadzenia Twojej sprawy. Najlepiej zatem, abyś już na tym etapie skorzystał ze wsparcia i pomocy prawnej adwokata.

Oferta naszej kancelarii adwokackiej

Pierwsza porada prawna 199zł*

Reprezentacja w Prokuraturze i na Policji

Reprezentacja przed Sądami

* Powyższa kwota obejmuje wstępną analizę sytuacji prawnej Klienta i zaproponowanie rozwiązań.

Skutki prowadzenia pojazdu po alkoholu

2488
wypadków*
331
zabitych*
2805
rannych*
* Dane dotyczą 2021r. Źródło: Komenda Główna Policji Biuro Ruchu Drogowego, Warszawa 2022

Twoja jazda po alkoholu skończyła się zatrzymaniem? Pilnie skontaktuj się z adwokatem! Tel. 795 474 234

Dostałeś wezwanie na Policję za jazdę po alkoholu? Pamiętaj, żeby skontaktować się z adwokatem jeszcze zanim zostaniesz przesłuchany na Policji!

W większości przypadków osoby, które zostały zatrzymane przez Policję podczas jazdy po alkoholu, kontaktują się z adwokatem dopiero w następnych dniach. Policja często już po zatrzymaniu każe stawić się na komendę w najbliższym czasie celem przedstawienia zarzutu i przesłuchania w charakterze podejrzanego (jeśli prowadziłeś samochód w stanie nietrzeźwości) albo obwinionego (jeśli kierowałeś samochodem w stanie po użyciu alkoholu). Ewentualnie w krótkim czasie po zatrzymaniu dostaniesz telefon od policjanta prowadzącego Twoją sprawę albo pisemne wezwanie do stawienia się we wskazanym dniu na Policję.

Ważne jest, abyś kontakt z kancelarią adwokacką nawiązał jeszcze przed przedstawieniem zarzutu prowadzenia pojazdu po alkoholu i przed przesłuchaniem Cię w charakterze podejrzanego albo obwinionego.  Przesłuchanie takie wyznaczane jest z reguły kilka/kilkanaście dni po zatrzymaniu nietrzeźwego kierowcy, więc masz wystarczająco dużo czasu, aby skorzystać z pomocy prawnej adwokata i przygotować się do przesłuchania.

Szukanie pomocy adwokata dopiero po przedstawieniu Tobie zarzutu prowadzenia samochodu po alkoholu i po przesłuchaniu Cię w charakterze podejrzanego albo obwinionego często utrudnia adwokatowi przygotowanie korzystnej dla Ciebie linii obrony w sprawie karnej.

Poniżej znajdziesz listę najczęściej zadawanych przez naszych Klientów pytań w sprawie jazdy po alkoholu i odpowiedzi naszego adwokata:

Stan nietrzeźwości określany jest potocznie jako stan pod wpływem alkoholu. Stan nietrzeźwości w rozumieniu kodeksu karnego zachodzi, gdy:

1) zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub

2) zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Wyniki dotyczące zawartości alkoholu mogą być podawane w mg/l albo w promilach w zależności od tego jakim urządzeniem przeprowadzane jest badanie.

Przeliczenie zawartości alkoholu z mg/l na promile jest bardzo proste. Otrzymany wynik w mg/l należy bowiem pomnożyć przez wskaźnik 2,1. Jeśli więc przykładowo alkomat pokazał Ci wynik 0,8 mg/l, to oznacza to, że stężenie alkoholu w wydychanym przez Ciebie powietrzu wynosiło 1,68 promila (0,8 mg/l x 2,1).

To zależy od tego, czy w chwili prowadzenia samochodu znajdowałeś się w stanie nietrzeźwości, czy tylko w stanie po użyciu alkoholu. Jeśli znajdowałeś się w stanie nietrzeźwości, to popełniłeś przestępstwo z art. 178a kodeksu karnego.

Jeśli natomiast prowadziłeś pojazd znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, to popełniłeś wykroczenie z art. 87 kodeksu wykroczeń.

A jeśli zawartość alkoholu w Twojej krwi wynosi mniej niż 0,2 promila albo mniej niż 0,2 mg w wydychanym powietrzu, to nie popełniasz ani przestępstwa, ani wykroczenia i wówczas nie ponosisz żadnej odpowiedzialności.

Jeśli w momencie prowadzenia samochodu znajdowałeś się w stanie po użyciu alkoholu (lub podobnie działającego środka), a więc popełniłeś wykroczenie, to grozi Ci kara aresztu albo grzywny nie niższej niż 2.500 zł. Kara aresztu wymierzana jest w dniach i wynosi od 5 di 30 dni. Z kolei maksymalna wysokość grzywny wynosi 5.000 zł.

Jeśli zaś w momencie prowadzenia samochodu stwierdzono u Ciebie stan nietrzeźwości (lub znajdowanie się pod wpływem środka odurzającego) , to popełniłeś przestępstwo i wówczas grozi Ci grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do lat 2 lat.

Jeżeli natomiast byłeś wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173 kodeksu karnego (spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym), art. 174 kodeksu karnego (sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym) albo art. 177 kodeksu karnego (spowodowanie wypadku drogowego, w wyniku którego inna osoba doznała obrażeń ciała lub poniosła śmierć) popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo prowadziłeś pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, to grozi Ci kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

To zależy przede wszystkim od tego, czy w chwili prowadzenia samochodu znajdowałeś się w stanie nietrzeźwości czy tylko w stanie po użyciu alkoholu, a więc czy popełniłeś przestępstwo czy wykroczenie. Do Krajowego Rejestru Karnego wpisane zostają tylko osoby, która zostały prawomocnie skazane za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Jeśli więc popełniłeś wykroczenie, to nie zostaniesz wpisany do tego rejestru, chyba że za popełnienie wykroczenia zostałeś ukarany karą aresztu.

Aktualności

Czy jest możliwe skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów?

Czy skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów jest możliwe?

Zakaz prowadzenia pojazdów może stanowić dotkliwe ograniczenie dla skazanego kierowcy, ale czy zawsze musi trwać długo? Czy istnieje możliwość skrócenia takiego zakazu? Jeśli jesteś zainteresowany odzyskaniem prawa jazdy wcześniej, koniecznie przeczytaj nasz artykuł!

Czy jest możliwa odmowa badania alkomatem przez policję?

Czy można odmówić badania alkomatem przez policję?

Czy kierowca może odmówić badania alkomatem przez policję? Jakie są skutki takiej odmowy? Czy zatrzymanie wyrywkowe celem „rutynowej kontroli trzeźwości” jest legalne? Sprawdź!

Jak odzyskać prawo jazdy zabrane za jazdę pod wpływem alkoholu?

Jak odzyskać prawo jazdy zabrane za alkohol?

Odebranie prawa jazdy to jedna z najdotkliwszych konsekwencji, jakie mogą wyniknąć z prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. W artykule dowiesz się jak odzyskać prawo jazdy zabrane za jazdę po alkoholu oraz czy można w jakiś sposób skrócić okres, w jakim obowiązuje zakaz prowadzenia pojazdów. Sprawdź!

Zobacz wszystkie