ładowanie...
jazda pod wpływem narkotyków - ile grozi oraz jaka kara

Jazda pod wpływem narkotyków – jaka grozi kara?

Z danych publikowanych przez policję wynika, że w ostatnich latach coraz więcej osób decyduje się na kierowanie pojazdem po zażyciu narkotyków. Do najczęściej wykrywanych substancji należą marihuana i amfetamina. Jazda pod wpływem narkotyków nie jest dozwolona na polskich drogach. Z niniejszego artykułu dowiesz się, jaka kara grozi za takie działanie.

Oczywiście największą plagę na polskich drogach stanowią kierowcy znajdujący się pod wpływem alkoholu. Jeśli chcesz dowiedzieć się co grozi za kierowanie samochodem w takim stanie, to zapoznaj się z artykułem: „Co grozi za kierowanie samochodem w stanie po użyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości”.

Jazda w pod wpływem albo po użyciu narkotyków

Odpowiedzialność za jazdę samochodem pod wpływem narkotyków uzależniona jest od stężenia tych środków we krwi kierowcy. Przepisy obowiązujące w Polsce rozróżniają stan pod wpływem środka odurzającego (potocznie narkotyków) oraz stan po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu. W zależności od tego, z którym z tych dwóch stanów mamy do czynienia, to różna będzie odpowiedzialność i kara.

W przeciwieństwie do alkoholu, przepisy nie określają jednak w ogóle, kiedy mamy do czynienia ze stanem pod wpływem, a kiedy po użyciu narkotyków. Kluczowe jest głównie to, czy dany narkotyk, który został stwierdzony w próbce krwi pobranej od kierowcy, miał wpływ na jego stan psychofizyczny, taki jak alkohol w stężeniu co najmniej 0,5 promila. Jeśli tak, to zachodzi stan pod wpływem środka odrzucającego.

Dotychczas zdołano określić umownie jedynie graniczne wartości dla niektórych narkotyków. Oznacza to, że o tym, z którym stanem mamy do czynienia w konkretnym przypadku, decyduje w istocie biegły badający próbkę krwi kierowcy, który w sporządzanej opinii jednocześnie wskazuje, czy obliczone przez niego stężenie danego narkotyku działało na kierowcę tak, jakby był on pod wpływem alkoholu czy jedynie w stanie po użyciu alkoholu.

Co grozi za jazdę po użyciu, a co za jazdę pod wpływem narkotyków?

W związku z powyższym, jazda po użyciu narkotyków oznacza, że kierowca prowadził pojazd w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu. W takim przypadku poniesie on odpowiedzialność jak za wykroczenie. Zgodnie z kodeksem wykroczeń sprawca takiego wykroczenia podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2.500 zł. Kara aresztu wynosi od 5 do 30 dni. Z kolei maksymalna wysokość grzywny może wynosić nawet 30.000 zł.

Niezależnie od wymierzonej kary aresztu albo grzywny, za kierowanie samochodem w stanie po użyciu alkoholu sąd ma obowiązek orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Natomiast jazda pod wpływem narkotyków jest przestępstwem i zgodnie z kodeksem karnym grozi za nie kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Minimalna wysokość kary grzywny wynosi 100 zł, a maksymalna aż 1.080.000 zł. Kara ograniczenia wolności trwa od 1 miesiąca do 2 lat i może polegać na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze od 20 do 40 godzin miesięcznie, ewentualnie na potrącaniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.

Niezależnie od kary, za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości sąd ma obowiązek orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów określonego rodzaju na czas nie krótszy niż 3 lata, a nie dłuższy niż 15 lat.

Recydywiści mają gorzej

Odpowiedzialność za prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków ulega jednak zaostrzeniu, jeśli sprawca takiego przestępstwa był już wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo polegające na spowodowaniu wypadku drogowego albo katastrofy drogowej popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo prowadził pojazd pod wpływem narkotyków w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo. W takiej sytuacji sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Jakie są inne konsekwencje jazdy pod wpływem narkotyków?

Narkotyki w sposób istotny zaburzają stan psychofizyczny kierowcy, co znacznie zwiększa ryzyko spowodowania wypadku drogowego. Doprowadzenie pod wpływem narkotyków do wypadku drogowego, w wyniku którego inny człowiek traci życie albo doznaje ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wiąże się z wymierzeniem przez sąd kary pozbawienia wolności od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

Natomiast od marca 2023r. odpowiedzialność w tym zakresie jest znacznie surowsza. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego przez kierowcę znajdującego się pod wpływem środka odrzucającego grozić będzie kara od 5 lat do aż 16 lat pozbawienia wolności.

Odpowiedzialność majątkowa za jazdę samochodem pod wpływem narkotyków

Niezależnie od odpowiedzialności karnej, jazda pod wpływem narkotyków wiąże się również z odpowiedzialność majątkową kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego. W takim przypadku zakład ubezpieczeń, który z polisy OC wypłacił pokrzywdzonemu odszkodowanie lub zadośćuczynienie, może dochodzić od sprawcy zwrotu wszystkich wypłaconych z polisy kwot. To oznacza, że taki kierowca będzie musiał zwrócić ze swojego majątku osobistego kwoty, których wysokość może wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych, a czasami nawet ponad milion złotych.

Podsumowując, odpowiedzialność karna za prowadzenie samochodu pod wpływem narkotyków jest surowa. A spowodowanie w takim stanie wypadku drogowego, którego skutkiem jest śmierć człowieka albo ciężki uszczerbek na jego zdrowiu, oznacza skazanie od odbywanie co najmniej kilkuletniej kary więzienia i dożywotni zakaz kierowania jakimikolwiek pojazdami.

Nie należy więc popełniać takiego błędu i decydować się na kierowanie samochodem pod wpływem środków odurzających.

Jazda pod wpływem niektórych leków też może okazać się groźna

Kierowcy nietrzeźwi i pod wpływem narkotyków to niestety nie jedyne zagrożenie na drogach. Niewiele osób zdaje sobie bowiem sprawę z tego, że również zażywanie niektórych leków wyklucza bezpieczne prowadzenie samochodu. Wśród takich leków można wymienić m.in. leki o działaniu przeciwlękowym i uspokajającym (np. leki przeciwdepresyjne), leki nasenne, silne leki przeciwbólowe (opioidy), niektóre antybiotyki, a także niektóre krople do oczu (atropina).

W ulotce dołączanej do każdego leku znajduje się zawsze informacja, czy jego zażywanie ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów. Jeśli jest wskazane, że taki lek chociażby może mieć negatywny wpływ na zdolność kierowania samochodem, to nie należy po jego zażyciu prowadzić żadnego pojazdu.

Jeśli pod wpływem takiego leku spowodujemy poważny wypadek drogowy, to konsekwencje tego mogą być dla nas równie poważne. W takiej sytuacji mamy bowiem do czynienia z umyślnym naruszeniem zasad ruchu drogowego, a to oznacza, że realnie może grozić nam nawet kara pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia. Z odpowiedzialności nie zwolni nas wówczas tłumaczenie, że nie przeczytaliśmy ulotki.

Zatem zażywając jakikolwiek lek, przed podjęciem decyzji o kierowaniu samochodem należy zawsze najpierw przeczytać uważnie treść ulotki i upewnić się, czy po tym leku możemy w ogóle wsiadać za kółko.