ładowanie...
Ile wynosi dopuszczalne stężenie alkoholu u kierowcy w różnych krajach europejskich?

Dopuszczalne stężenia alkoholu w Europie, czyli ile promili można mieć w poszczególnych krajach

Stężenie alkoholu w organizmie kierowcy, przy którym prowadzenie samochodu nie jest jeszcze uznawane za wykroczenie ani tym bardziej za przestępstwo, prezentuje się odmiennie w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Co ciekawe, w zdecydowanej większości krajów europejskich dopuszczalne stężenie alkoholu uzależnione jest od doświadczenia zawodowego kierowcy, a także od tego, czy konkretna osoba jest kierowcą zawodowym czy nie.

Dopuszczalne stężenie alkoholu w Polsce

Polskie prawo rozróżnia stan po użyciu alkoholu i stan nietrzeźwości. Ten pierwszy zachodzi wówczas, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 do 0,5 promila (gdy badana jest próbka krwi) albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm3 (gdy badanie odbywa się przy użyciu alkomatu). Kierowca, który w takim stanie prowadzi samochód, popełnia wykroczenie. Natomiast gdy zawartość alkoholu przekracza wskazane powyżej górne progi, to mamy już do czynienia do czynienia z popełnieniem przestępstwa.

Jeśli chcesz się dowiedzieć jaką odpowiedzialność może ponosi kierowca, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu, to zapoznaj się z artykułem: „Kara za jazdę po alkoholu”.

Ile promili może mieć kierowca w Niemczech

Na niemieckich drogach kierowca doświadczony nie może prowadzić samochodu, jeśli ma co najmniej 0,5 promila alkoholu. Jeśli stężenie to przekracza 1 promil, to kierowca popełnia przestępstwo – a więc próg jest dwukrotnie wyższy aniżeli w Polsce. Jednakże kierowcy początkujący (tj. posiadający prawo jazdy krócej niż dwa lata i którzy nie przekroczyli 21. roku życia), a także kierowcy zawodowi nie mogą mieć żadnego alkoholu w organizmie.

Ile promili może mieć kierowca w Czechach

W Czechach przepisy obowiązujące kierowców są niezwykle restrykcyjne. Otóż kierowca nie może mieć żadnego alkoholu w organizmie. Niezależnie od tego, czy jest osobą doświadczoną, początkującą, czy kierowcą zawodowym.

Ile promili może mieć kierowca w Austrii

W Austrii dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi nie może przekraczać 0,5 promila w przypadku kierowców doświadczonych, a w przypadku kierowców początkujących nie może przekraczać 0,1 promila. Wartości 0,1 promila nie mogą też przekroczyć kierowcy zawodowi.

Ile promili może mieć kierowca w Bułgarii

W Bułgarii maksymalne dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi wynosi 0,5 promila dla wszystkich kierowców.

Ile promili może mieć kierowca w Belgii

Dopuszczalna zawartość alkoholu w Belgii wynosi 0,5 promila dla kierowców doświadczonych i początkujących oraz 0,2 promila dla kierowców zawodowych.

Ile promili może mieć kierowca w Chorwacji

W Chorwacji kierowca doświadczony może prowadzić samochód, jeśli zawartość alkoholu w jego organizmie nie przekracza 0,5 promila. Natomiast kierowcy początkujący (za takich uważani są kierowcy przed ukończeniem 24. roku życia) oraz kierowcy zawodowi nie mogą mieć żadnego alkoholu w swoim organizmie.

Ile promili może mieć kierowca we Francji

Kierowca doświadczony i kierowca zawodowy może prowadzić auto we Francji, jeśli w jego krwi znajduje się nie więcej niż 0,5 promila alkoholu. Natomiast dopuszczalny próg dla kierowcy początkującego wynosi 0,2 promila. Za kierowcę początkującego uważana jest osoba posiadająca prawo jazdy krócej niż 3 lata lub krócej niż 2 lata, o ile kierowca nie tylko odbył 20 godzin lekcji nauki jazdy z instruktorem, ale też przejechał co najmniej 3000 km w ciągu dwóch lat, w towarzystwie doświadczonego kierowcy, przed podejściem do egzaminu na prawo jazdy.

Ile promili może mieć kierowca w Grecji

W Grecji kierowcy doświadczeni mogą prowadzić pojazd, jeśli we krwi mają maksymalnie 0,5 promila alkoholu. Natomiast kierowcy zawodowi, kierowcy motocykli i motorowerów oraz kierowcy początkujący (tj. posiadający prawo jazdy krócej niż dwa lata) mogą mieć maksymalnie 0,2 promila alkoholu we krwi.

Ile promili może mieć kierowca w Hiszpanii

Dopuszczalne stężenie alkoholu w Hiszpanii wynosi 0,5 promila dla kierowców doświadczonych oraz 0,3 promila dla kierowców początkujących i dla kierowców zawodowych. Za początkujących uważa się kierowców, którzy posiadają prawo jazdy krócej niż dwa lata.

Ile promili może mieć kierowca w Holandii

Na terenie Holandii kierowcy doświadczeni i zawodowi mogą mieć maksymalnie 0,5 promila alkoholu w organizmie, natomiast kierowcy początkujący (tj. posiadający prawo jazdy krócej niż pięć lat) maksymalnie 0,2 promila.

Ile promili może mieć kierowca w Luksemburgu

W Luksemburgu dopuszczalne stężenie alkoholu wynosi 0,5 promila dla kierowców doświadczonych oraz 0,2 promila dla kierowców zawodowych i początkujących, tj. posiadających prawo jazdy krócej niż dwa lata.

Ile promili może mieć kierowca w Portugalii

Dla kierowców doświadczonych w Portugalii maksymalna zawartość alkoholu we krwi wynosi 0,5 promila, a dla kierowców zawodowych i początkujących (posiadających prawo jazdy krócej niż trzy lata) 0,2 promila.

Ile promili może mieć kierowca na Słowacji

Na Słowacji obowiązują identyczne zasady, jak w Czechach – wszyscy kierowcy nie mogą mieć żadnego alkoholu w swoim organizmie.

Ile promili może mieć kierowca w Słowenii

W Słowenii dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi wynosi 0,5 promila dla kierowców doświadczonych oraz 0,0 promila dla kierowców zawodowych i kierowców początkujących, tj. posiadających prawo jazdy krócej niż dwa lata.

Ile promili może mieć kierowca w Szwajcarii

Jeśli chodzi o Szwajcarię, to dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi wynosi 0,5 promila dla kierowców doświadczonych oraz 0,1 promila dla kierowców zawodowych i kierowców początkujących, tj. takich, którzy posiadają prawo jazdy wydane „na próbę”.

Ile promili może mieć kierowca w Wielkiej Brytanii

Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi kierowcy na terenie Wielkiej Brytanii wynosi 0,8 promila dla wszystkich kierowców. Natomiast w Szkocji próg ten wynosi 0,5 promila dla wszystkich kierowców.

Ile promili może mieć kierowca we Włoszech

Na włoskich drogach akceptowalna zawartość alkoholu we krwi wynosi 0,5 promila dla kierowców doświadczonych oraz 0,0 promila dla kierowców zawodowych i początkujących, tj. posiadających prawo jazdy krócej niż dwa lata.

Ile promili może mieć kierowca w Szwecji, Norwegii i Finlandii

W krajach skandynawskich maksymalna zawartość alkoholu we krwi każdego kierowcy może wynosić 0,2 promila w przypadku Szwecji i Norwegii oraz 0,5 promila w przypadku Finlandii.

Mając na uwadze powyższe, wybierając się do innego kraju, należy bezwzględnie zapoznać się nie tylko z obowiązującymi w tym kraju przepisami dotyczącymi zasad ruchu drogowego, ale również w zakresie dopuszczalnych stężeń alkoholu. A najlepiej, dla własnego dobra i bezpieczeństwa innych osób, po prostu nie spożywać żadnego alkoholu, jeśli zamierzamy kierować samochodem.