ładowanie...
Stan po spożyciu alkoholu i stan nietrzeźwości - jakie grożą kary i jakie czekają konekwencje za prowadzenie pojazdu pod wpływem

Co grozi za kierowanie samochodem w stanie po użyciu alkoholu i stanie nietrzeźwości?

Odpowiedzialność za kierowanie samochodem w stanie po spożyciu alkoholu uzależniona jest od stężenia alkoholu. Przepisy obowiązujące w Polsce rozróżniają stan po użyciu alkoholu oraz stan nietrzeźwości. Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem, natomiast jeśli kierowca znajduje się w stanie nietrzeźwości, to popełnia przestępstwo, które zagrożone jest surowszą odpowiedzialnością niż wykroczenie.

Jeśli chcesz się dowiedzieć na czym polega stan nietrzeźwości i jaką odpowiedzialność może ponosi kierowca, który prowadzi samochód w takim stanie, to zapoznaj się z artykułem: „Kara za jazdę po alkoholu”.

Stan po użyciu alkoholu – co oznacza?

Zachodzi on wówczas, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 do 0,5 promila (gdy badana jest próbka krwi) albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm3 (gdy badanie odbywa się przy użyciu alkomatu). Kierowca, który w takim stanie prowadzi samochód, popełnia wykroczenie.

Zgodnie z Kodeksem wykroczeń sprawca takiego wykroczenia podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2.500 zł. Kara aresztu wynosi od 5 do 30 dni. Z kolei maksymalna wysokość grzywny może wynosić nawet 30.000 zł. Niezależnie od wymierzonej kary aresztu albo grzywny, za kierowanie samochodem w stanie po spożyciu alkoholu sąd ma obowiązek orzec zakaz prowadzenia pojazdów (potocznie nazywany „zabraniem prawa jazdy”) na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Zatem osoba, która prowadzi pojazd, mając we krwi alkohol w stężeniu poniżej 0,2 promila albo w wydychanym powietrzu poniżej 0,1 mg/ dm3 nie znajduje się w stanie po użyciu alkoholu i w związku z tym nie popełnia żadnego czynu karalnego, tj. ani wykroczenia ani przestępstwa.

Co ciekawe, granica stanu po użyciu alkoholu, rodząca odpowiedzialność za wykroczenie, w różnych krajach określana jest w odmienny sposób. Przykładowo w Niemczech dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi wynosi 0,5 promila, jednakże kierowcy zawodowi oraz kierowcy początkujący nie mogą mieć jakiejkolwiek ilości alkoholu we krwi. W Finlandii poziom 0,5 promila dotyczy wszystkich kierowców. Z kolei w Lichtensteinie dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi wynosi aż 0,8 promila.

Jaka grozi za kierowanie samochodem w stanie po spożyciu alkoholu?

 Kodeks wykroczeń zawiera w istocie trzy rodzaje wykroczeń, które polegają na prowadzeniu pojazdu w stanie po użyciu alkoholu.

Pierwsze z nich polega na kierowaniu pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. Pojazdem mechanicznym jest każdy pojazd drogowy czy szynowy napędzany umieszczonym w nim silnikiem (w tym m.in. pojazd samochodowy, maszyna rolnicza, motocykl, lokomotywa kolejowa, samolot, helikopter, statek wodny), jak również maszyna samobieżna i motorower. Oczywiście najpopularniejszym pojazdem mechanicznym jest samochód i to przy jego prowadzeniu najczęściej jest popełniane powyższe wykroczenie. Bez znaczenia jest, czy pojazd taki jest prowadzony na drodze publicznej, czy na prywatnym parkingu – prowadzenie samochodu w takim stanie każdorazowo będzie wykroczeniem.

Za kierowanie samochodem w stanie po użyciu alkoholu zgodnie z kodeksem wykroczeń sprawca podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2.500 zł. Kara aresztu wynosi od 5 do 30 dni. Z kolei najwyższa, możliwa do wymierzenia grzywna wynosi 30.000 zł. Niezależnie od wymierzonej kary aresztu albo grzywny, za kierowanie samochodem w tym stanie sąd musi zawsze orzec zakaz prowadzenia pojazdów (potocznie nazywany „zabraniem prawa jazdy”) na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Drugie wykroczenie polega na prowadzeniu w stanie nietrzeźwości na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu innego pojazdu niż pojazd mechaniczny. Chodzi tutaj najczęściej o rower, deskorolkę, hulajnogę, czy zaprzęg konny, przy czym wykroczenie to można popełnić kierując rowerem tylko w ściśle określonych w tym przepisie miejscach, tj. na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu. I popełnienie tego wykroczenia następuje wówczas, gdy kierowca znajduje się w stanie nietrzeźwości a nie tylko w stanie po użyciu alkoholu. Za to wykroczenie przewidziana jest taka sama kara, jak za opisane powyżej pierwsze wykroczenie.

Trzecie wykroczenie polega na prowadzeniu w stanie po użyciu alkoholu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu innego pojazdu niż pojazd mechaniczny, a więc tutaj również mamy do czynienia m.in. z rowerami. Za takie wykroczenie grozi kara aresztu albo grzywny nie niższej niż 1.000 zł.

Za drugie i trzecie wykroczenie sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż pojazd mechaniczny. Jeśli więc przykładowo rowerzysta został zatrzymany za prowadzenie roweru w stanie nietrzeźwości, to sąd często orzeka wobec niego zakaz prowadzenia rowerów.

Niektóre osoby, którym została wymierzona grzywna, uważają że jeśli jej nie zapłacą, to nic im nie grozi. Takie myślenie jest błędem, ponieważ brak zapłaty grzywny upoważnia sąd do zamiany grzywny na zastępczą karę ograniczenia wolności albo zastępczą karę aresztu. Maksymalna długość zastępczej kary aresztu wynosi 30 dni.

Skutki prowadzenia samochodu pod w wpływem alkoholu

Odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie wykroczeń nie jest jedyną możliwą konsekwencją kierowania samochodem w stanie po spożyciu alkoholu. Jeśli bowiem taki kierowca spowoduje jakąś kolizję, to oprócz sprawy sądowej zostanie ukarany dodatkowo mandatem karnym za spowodowanie zagrożenia w ruchu lądowym.

Ponadto jeśli skutkiem tej kolizji będzie konieczność wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, to sprawca będzie musiał potem zwrócić ubezpieczycielowi całe wypłacone odszkodowanie łącznie z kosztami związanymi z prowadzeniem postępowania likwidacyjnego (w tym z uzyskaniem opinii rzeczoznawcy majątkowego).

A w przypadku, gdy w wyniku kolizji inna osoba odniosła obrażenia ciała, to sprawca zmuszony będzie również zwrócić poszkodowanemu całe wypłacone zadośćuczynienie, którego wysokość może sięgać kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysięcy złotych.

Nie warto więc podejmować ryzyka kierowania samochodem czy nawet rowerem znajdując się pod wpływem alkoholu.